dimarts, 20 de juny de 2006

Tens un projecte? Tens un Pràcticum

El Pràcticum de la llicenciatura és una oferta optativa de dos assignatures independents (Pràcticum 1 i Pràcticum 2) que permet els estudiants ja avançats o be desenvolupar un projecte audiovisual personal o be escollir entre les opcions d'un catàleg preparat pel professorat i que es posarà en mans dels tutors a principis de juliol. Documentals, guions, reportatges, DVDs, projectes de ràdio i de so, webs o treballs d'investigació són alguns dels exemples de Pràcticums realitzats per estudiants (teniu un exemple a www.psicojoves.com). Cada projecte està supervisat per un expert en l'àmbit concret en què es porta a terme el pràcticum.